Ładowanie...
Udostępnij tę ofertę

Kierownik obszaru produkcji

Aplikuj teraz »

Data: 2021-01-02

Lokalizacja: STARGARD, Polska

Firma: Bridgestone Europe NV/SA

 

Bridgestone Corporation to japoński koncern z tradycjami, działamy na rynku już od 1931 roku. Jesteśmy największym na świecie producentem opon i dostawcą rozwiązań mobilnych. Bridgestone jest Oficjalnym Partnerem Igrzysk Olimpijskich. W fabryce w Stargardzie produkujemy opony do samochodów ciężarowych i autobusów. Każdego dnia podejmujemy nowe wyzwania, dbamy o rozwój pracowników i ich zadowolenie z pracy. Jesteśmy liderem na rynku. Nieustannie doskonalimy się, tworząc WSPANIAŁE MIEJSCE PRACY.

 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydatów

 na stanowisko:

KIEROWNIK OBSZARU PRODUKCJI

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za bezpieczną i zgodną ze standardami produkcję komponentów lub wyrobów gotowych na swoim obszarze zgodnie z planem produkcji. Na podstawie celów fabrycznych będzie ustalać cele działu i plany krótkoterminowe oraz wyznaczać cele podległym pracownikom (liderom podobszarów) i nadzorować ich wykonanie. Jednym z ważniejszych elementów działania będzie przewodzenie procesowi eliminacji strat. Jako lider obszaru zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za budżet i nadzorowanie realizacji projektów, w tym projektów inwestycyjnych.

 

 GŁÓWNE OBOWIĄZKI NA TYM STANOWISKU TO:

 • zapewnienie bezpieczeństwa pracy na obszarze i pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi i wewnętrznymi standardami dotyczącymi BHP,
 • zapewnienie najwyższej jakości prowadzonej na obszarze produkcji,
 • kontrola poziomu odpadów i podejmowanie działań w celu jego zminimalizowania,
 • kształtowanie właściwych postaw wobec kwestii bezpieczeństwa i jakości wśród podległych pracowników,
 • nadzór nad wykonaniem planu produkcji na obszarze,
 • przewodzenie procesowi eliminacji strat, zapewnienie właściwego wykorzystania istniejących narzędzi i systemów,
 • wyznaczanie celów, planów długoterminowych dla swojego obszaru i podległego zespołu a także monitorowanie i wspieranie zespołu w ich realizacji oraz wdrażanie odpowiednich działań zaradczych we właściwym czasie,
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu wyszkolenia podległego personelu,
 • przygotowanie budżetu działu i kontrola jego realizacji z uwzględnieniem projektów inwestycyjnych.

 

WYMAGANIA:

 • kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej,
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne),
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne porozumiewanie się,
 • znajomość zasad organizacji i zarządzania procesami produkcyjnymi,
 • umiejętność zarządzania zespołem produkcyjnym na każdym jego poziomie w celu angażowania i motywowania członków zespołu do osiągania jak najlepszych wyników,
 • zorientowanie na cel, umiejętność rozwiązywania problemów, znakomita organizacja pracy własnej i innych.

 

 OFERUJEMY:

 • możliwość rozwoju zawodowego w firmie o międzynarodowym zasięgu, nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ubezpieczenie na życie (PZU),
 • pracowniczy program emerytalny (PPE),
 • pakiet Medicover,
 • bony świąteczne 2 razy w roku,
 • pakiet Multisport / OK System,
 • opony na preferencyjnych warunkach,
 • kantyna pracownicza,
 • dofinansowanie dojazdów do pracy, nawet do 350 zł brutto miesięcznie,
 • raz w roku podwyżka uzależniona od osiągnięć w pracy,
 • dwie premie półroczne uzależnione od wyników w pracy.

 

 

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU! CZEKA NA CIEBIE

WSPANIAŁE MIEJSCE PRACY!

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą wyślij nam swoje CV klikając na przycisk APLIKUJ

 

WEJDŹ NA STRONĘ:

www.bridgestone-stargard.pl

 

 

Przeczytawszy informację o poufności zawartą poniżej oraz  klikając w przycisk „Aplikuj” wyraża Pan/i zgodę na przetwarzanie Pana/i danych osobowych przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, ul. Most Kamienny 7, 73-110 Stargard, zawartych w zgłoszeniu, w tym w załączonym CV, oraz wyników zadań i testów przeprowadzonych w trakcie rekrutacji w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chce Pan/i, abyśmy zachowali Pana/i CV w naszej bazie przez okres 1 roku, prosimy dodatkowo o umieszczenie w dokumentach następujące zgody (są one dobrowolne):

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, ul. Most Kamienny 7, 73-110 Stargard zawartych w moim zgłoszeniu w tym w załączonym CV oraz wyników zadań i testów przeprowadzonych w trakcie rekrutacji w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na stanowisko kierownik obszaru produkcji.”

…………………………………………………………………………………………………….

Bridgestone Stargard Sp. z o.o. przetwarza dane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Bridgestone Stargard Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych informuje, że:

-podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, o którym mowa powyżej,

-wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na dane stanowisko jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umieszczenia Pana/i w bazie kandydatów Bridgestone Stargard Sp. z o.o. przez okres 1 roku; fakt wyrażenia lub niewyrażenia tej zgody nie ma wpływu na konkretny proces rekrutacji, w którym Pan/i bierze udział

-w obu powyższych przypadkach w zakresie określonym przez RODO posiada Pan/i prawo:

a.dostępu do treści swoich danych (na Pana/i żądanie administrator udostępni Panu/i dane przetwarzane przez administratora oraz informacje związane z ich przetwarzaniem, do których otrzymania uprawnia RODO),

b.sprostowania swoich danych (na Pana/i żądanie administrator poprawi Pana/i dane),

c.usunięcia danych (jest to jednoznaczne z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie),

d.ograniczenia przetwarzania Pana/i danych (w niektórych przypadkach określonych w RODO, w szczególności jeśli dane zostały podane dobrowolnie),

e.otrzymania danych dostarczonych administratorowi w powszechnie używanym formacie,

f.żądania przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi gdy jest to technicznie możliwe,

- cofnięcia każdej ze zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło wcześniej na jej podstawie (cofnięcie oznaczać będzie rezygnację z procesu rekrutacyjnego lub/i utrzymanie Pana/i danych w bazie kandydatów Bridgestone Stargard Sp. z o.o. oraz skasowanie Pana/i danych)

Powyższe prawa wykonywać można poprzez kontakt z Działem Personalnym Bridgestone Stargard, ul. Most Kamienny 7,  73-110 Stargad lub kontakt mailowy pod adresem rekrutacja@bridgestone.eu

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221  Kodeksu Pracy (w zakresie nim objętym) oraz art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie wyrażonych zgód

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 221  Kodeksu Pracy (w zakresie nim objętym) oraz art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda wyrażona na cel danej rekrutacji) będą przetwarzane do momentu gdy wybrana osoba zostanie przyjęta na stanowisko, o którym mowa powyżej

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda wyrażona w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych) będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu jej udzielenia

Będziemy przetwarzać wyniki zadań i testów przeprowadzonych w trakcie rekrutacji jak również Pana/i dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w tym w CV,  w zakresie zminimalizowanym do niezbędnego także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji, do momentu przedawnienia takich roszczeń

Przewidywane kategorie odbiorców danych: Centrum Usług Wspólnych Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce SSC w Poznaniu w zakresie realizacji procesu rekrutacji jak również dostawcy systemów informatycznych wykorzystywanych do zarządzania rekrutacjami – na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

Jeśli uważa Pan/i, że przetwarzanie Pan/i danych narusza obowiązujące przepisy prawa, ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, w szczególności w kraju Pana/i zwykłego pobytu, miejsca pracy lub powstania domniemanego naruszenia

Dane kontaktowe administratora danych – Dział Personalny Bridgestone Stargard, ul. Most Kamienny 7, 73-110 lub mail pod adresem: rekrutacja@bridgestone.eu