Nasze wartości i kultura organizacyjna

Nasze wartości i kultura organizacyjna

 

Wszystko, czym Bridgestone był, jest i zawsze będzie, pochodzi bezpośrednio od naszego założyciela. Jego słowa - „im większy wkład w społeczeństwo, tym większy rozwój firmy” - są kultywowane zarówno w naszej kulturze organizacyjnej, jak i w zobowiązaniach, które podejmujemy.

Bridgestone Essence to nasza filozofia korporacyjna. Misja Grupy Bridgestone opiera się na słowach jej założyciela: „Służba społeczeństwu produktami najwyższej jakości”. Aby zrealizować tę misję, Grupa Bridgestone wdrożyła koncepcję "Nasze Podstawy". Jest to zbiór zachowań, który wypełniają zarówno cały biznes jak i wszyscy pracownicy. Są to: uczciwośc i praca zespołowa, kreatywne pionierstwo,  podejmowanie decyzji na podstawie zweryfikowanych obserwacji oraz zdecydowane działanie poprzedzone dokładnym planowaniem.

Główną zasadą naszej kultury korporacyjnej jest to, że każdy w Bridgestone może dzielić się swoimi pomysłami i wyrażać swoje opinie. W tym celu tworzymy przestrzeń i środowisko pracy, w które każdy wnosi swój wkład i w którym może uwolnić swój potencjał twórczy. Każdy pracownik powinien wykazywać się też poczuciem odpowiedzialności, odwagą i sprawnością. 

Poczucie odpowiedzialności oznacza, że bierzemy odpowiedzialność za nasz zespół i nasze wyniki oraz motywujemy i inspirujemy współpracowników do osiągania celów. Zachęcamy naszych pracowników do odważnego dzielenia się opiniami, do doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia efektywności naszej firmy. Pomagamy pracownikom, którzy proszą o wsparcie. Natomiast sprawność oznaczadla nas umiejętność reagownia na zmiany i adaptację do nowych warunków. Identyfikujemy zmiany, akceptujemy je i odważnie patrzymy na możliwości, które niosą ze sobą w przyszłości. To, co jest dla nas ważne, to to, że pozwalamy, aby za naszymi słowami podażały czyny.

Bridgestone Essence czyli "Nasze Podstawy”, jak opisano powyżej, dotyczą tego, jak działamy. Jako globalny lider mobilności mamy obowiązek uczynić świat lepszym miejscem dla przyszłych pokoleń. I dzieli się to na trzy kluczowe obszary:

Zwiększenie mobilności to nasze zobowiązanie do uczynienia mobilności - dzięki zaawansowanym technologiom i rozwiązaniom - inteligentniejszą, bezpieczniejszą, bardziej dostępną i zrównoważoną. Wspieramy również nasze społeczności i poprawiamy sposób życia, nauki i pracy. Wreszcie, ponosimy ogromną odpowiedzialność za zapewnienie zdrowego środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń. Bridgestone znacząco przyczynia się do ograniczenia emisji CO2 naszej firmy i klientów, a zrównoważony rozwój w pozyskiwaniu zasobów naturalnych jest jednym znaszych dla nas priorytetów.

ZOBOWIĄZANIE E8 – NASZE RAMY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Wizją Bridgestone jest dostarczanie wartości dodanej dla społeczeństwa i klientów, jako firmy oferującej zrównoważone rozwiązania. Zobowiązanie Bridgestone E8 – oparte na ośmiu wartościach (Energy (Energia), Ecology (Ekologia), Efficiency (Efektywność), Extension (Ekspansja), Economy (Ekonomia), Emotion (Emocje), Ease (Ułatwienie) and Empowerment (Wzmocnienie)) – determinuje strategię, proces decyzyjny, ewolucję kultury i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w celu osiągnięcia tej wizji.

Bridgestone E8 Commitment | Bridgestone