Informacja o ochronie prywatności

Rekrutacja oraz Społeczność Talentów w Bridgestone

Informacja o ochronie prywatności

Wstęp

Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności opisuje, w jaki sposób Bridgestone Europe NV/SA i jej Oddziały (zwane łącznie "Bridgestone") zbierają, wykorzystują, obsługują i przechowują (zwane dalej "przetwarzaniem") dane osobowe w ramach swoich działań rekrutacyjnych online i offline. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności  wyjaśnia opcje i prawa osób, których dane dotyczą, dotyczące naszych działań rekrutacyjnych.

Zakres przedmiotowy i terytorialny

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dotyczy przetwarzania przez Bridgestone danych osobowych osób ubiegających się o pracę, potencjalnych kandydatów do pracy, pracowników Bridgestone, którzy starają się o inną rolę w organizacji, osób, które wyraziły zainteresowanie karierą w Bridgestone oraz osób, które zdaniem Bridgestone byłyby odpowiednim kandydatem do pracy (wszystkie kategorie zwane dalej również "kandydatem", "Tobą" lub "Twoim"), w związku z:

 • Stroną internetową Kariera w Bridgestone Bridgestone Careers
 • Społeczność Talentów Bridgestone
 • Działaniami rekrutacyjnymi Bridgestone w ogóle.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie do działań rekrutacyjnych Bridgestone w zakresie produkcji opon, operacji detalicznych i rozwiązań mobilnościowych, dla dowolnej lokalizacji w Grupie Bridgestone EMIA, w tym podmiotów w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, RPA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Rosji ("Terytorium"), chyba że podmiot Bridgestone, do którego aplikujesz, opublikował własną politykę prywatności dotyczącą rekrutacji.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

Bridgestone Europe NV/SA (dalej zwana również "my"), z siedzibą przy Kleine Kloosterstraat, 10, 1932 Zaventem, Belgia, jest administratorem danych w odniesieniu do wszystkich danych osobowych obecnych i potencjalnych kandydatów do pracy w zakresie przetwarzania odbywającego się w ramach niniejszej polityki.

Przetwarzane dane osobowe dotyczące Społeczności Talentów

Kiedy aktywnie odpowiadasz na ofertę pracy

Bridgestone przechowuje w swojej bazie danych Społeczności Talentów Bridgestone różne dane osobowe istotne dla rekrutacji, którymi dobrowolnie się podzieliłeś lub które uznamy za niezbędne do oceny Twojej kandydatury  do  pracy, tworząc profil kandydata, w tym:

 • Twoje nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, w tym adres pocztowy, kraj zamieszkania, narodowość, adres e-mail i numer telefonu.
 • Szczegóły dotyczące kwalifikacji, referencji, wykształcenia, zainteresowań, umiejętności, doświadczenia i historii zatrudnienia.
 • Informacje o Pani/Pana aktualnym i przewidywanym poziomie wynagrodzenia, w tym o uprawnieniach do świadczeń.
 • Twoje oczekiwania wobec pracy w firmie Bridgestone.
 • Twoja motywacja do pracy w firmie Bridgestone.
 • Inne dane, które zdecydujesz się nam udostępnić (na przykład zdjęcie, referencje osób trzecich, stan cywilny status, ....) Informacje, których zbierania wymagają od nas obowiązujące przepisy prawa
 • Inne dane, które mogą być istotne dla rekrutacji, takie jak status wizowy i imigracyjny, ekspatriacja, elastyczność relokacji, etc…

Bridgestone nie gromadzi, nie przyjmuje, nie przetwarza ani nie wykorzystuje do celów rekrutacji danych wrażliwych, takich jak dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia lub dane ujawniające orientację seksualną.

Jeśli utworzyliśmy Twój profil w naszej Społeczności Talentów, natychmiast po utworzeniu profilu otrzymasz e-mail z prośbą o wyrażenie zgody lub sprzeciwu wobec tworzenia profilu i dalszego wzbogacania Twoich danych. Twój profil zostanie natychmiast usunięty po otrzymaniu Twojego sprzeciwu lub po trzech dniach, gdy nie otrzymamy od Ciebie odpowiedzi.

Gdy spontanicznie skontaktujesz się z nami, wyrażając zainteresowanie karierą w Bridgestone

Może się zdarzyć, że nie ma wolnego stanowiska, które odpowiadałoby Twoim zainteresowaniom, ale jeśli Twoje CV wygląda obiecująco, możemy zdecydować się na umieszczenie Cię w naszej bazie danych Społeczności Talentów, aby móc rozważyć Twoją kandydaturę w przyszłości.

Jeśli utworzyliśmy Państwa profil, natychmiast po utworzeniu profilu otrzymają Państwo e-mail z prośbą o wyrażenie zgody lub sprzeciwu wobec utworzenia profilu i dalszego wzbogacania Państwa danych. Państwa profil zostanie niezwłocznie usunięty po otrzymaniu Państwa sprzeciwu lub po trzech dniach, gdy nie otrzymamy od Państwa odpowiedzi.

Jesteś obecnie pracownikiem Bridgestone

Jako pracownik Bridgestone możesz być zainteresowany aplikowaniem na inne stanowisko w naszej organizacji. Alternatywnie, Bridgestone może się z Tobą skontaktować, jeśli uzna, że wolne miejsce pracy może Ci odpowiadać. W związku z tym Bridgestone będzie powielać pewne dane z Twoich akt zatrudnienia, aby stworzyć Twój profil w Społeczności Talentów.

Natychmiast po założeniu profilu otrzymają Państwo e-mail z prośbą o wyrażenie zgody lub sprzeciwu wobec założenia profilu i dalszego wzbogacania Państwa danych. Państwa profil zostanie niezwłocznie usunięty po otrzymaniu sprzeciwu lub po trzech dniach, gdy nie otrzymamy odpowiedzi od Państwa.

Z własnej inicjatywy zapisałeś się w aplikacji Beamery do Społeczności Talentów Bridgestone

Natychmiast po założeniu profilu otrzymają Państwo e-mail z prośbą o wyrażenie zgody lub sprzeciwu wobec założenia profilu i dalszego wzbogacania Państwa danych. Państwa profil zostanie niezwłocznie usunięty po otrzymaniu sprzeciwu lub po trzech dniach, gdy nie otrzymamy odpowiedzi od Państwa.

Pojawiłeś się w wyniku wyszukiwania przeprowadzonego przez Bridgestone na stronach internetowych poświęconych karierze lub zostałeś skierowany do nas przez osobę trzecią

Zbieramy dane, które opublikowałeś online i przechowujemy je w bazie danych Beamery. Po utworzeniu profilu otrzymają Państwo e-mail z prośbą o wyrażenie zgody lub sprzeciwu wobec tworzenia profilu i dalszego wzbogacania Państwa danych. Państwa profil zostanie natychmiast usunięty po trzech dniach, gdy nie otrzymamy Państwa potwierdzenia.

Wzbogacanie danych osobowych

Nasz procesor danych Beamery świadczy usługi wzbogacania danych osobowych na rzecz Bridgestone za pośrednictwem podprzetwarzającego, People Data Lab

Wzbogacanie danych to proces wykorzystywany do wzbogacania, walidacji i aktualizacji kluczowych  kategorii profilu kandydata, w celu zapewnienia dokładności i kompletności danych profilu. Usługa Beamery daje nam możliwość wzbogacenia pewnych kluczowych kategorii profilu kandydata o dane z innych źródeł, w tym źródeł publicznie dostępnych.

Dane wzbogacające zapewniają, że informacje, które wykorzystujemy do pozyskiwania, kwalifikowania i zatwierdzania kandydatów są dokładne i kompletne. Gdy informacje o kandydacie są przechowywane w naszej bazie danych Społeczności Talentów, z naszej lub kandydata inicjatywy.

Jakie zbiory danych są wzbogacane?

 • Twoja lokalizacja
 • Numer(y) telefonu
 • Adres e-mail
 • Historia edukacji
 • Doświadczenie zawodowe i historia zatrudnienia - zawiera informacje dotyczące poprzednich miejsc pracy i
 • pracodawców (historia zatrudnienia)
 • Social / Website Links (np. LinkedIn) - zawiera linki znalezione w sieci przez naszych Dostawców Danych, które odnoszą się do Ciebie. Mogą to być linki społecznościowe, usługi przesyłania wiadomości, linki do osobistych stron internetowych, blogów itp.

Dane, o które wzbogacone są profile, to dane pozyskane z ogólnodostępnych mediów społecznościowych i innych publicznych źródeł internetowych.

Procesy rekrutacyjne

Ocena kandydata na wolne stanowisko pracy

Twoja decyzja dotycząca członkostwa w Społeczności Talentów, jak wyjaśniono powyżej, nie ma wpływu na Twoje szanse na zatrudnienie w firmie Bridgestone.

Bridgestone zbiera informacje od Ciebie na kilka sposobów. Na przykład, informacje te mogą być zawarte w formularzach aplikacyjnych online, CV (życiorysach), listach motywacyjnych lub e-mailach, lub poprzez rozmowy kwalifikacyjne lub inne formy oceny. Dane udostępnione w formie pisemnej, które Bridgestone uzna za nieistotne dla procesu rekrutacji, nie będą przetwarzane poza archiwizacją oryginalnego instrumentu pisemnego, w którym dane te zostały zawarte.

Nasz proces rekrutacji obejmuje dopasowanie dostarczonych danych do publicznie dostępnych informacji związanych z karierą zawodową o Tobie, które sam opublikowałeś w mediach społecznościowych zorientowanych na karierę, takich jak LinkedIn.

Przetwarzamy również dane osobowe, które pozyskujemy z innych źródeł niż kandydat, w szczególności:

 • możemy pozyskiwać dane ze źródeł zewnętrznych działających jako administratorzy danych we własnym zakresie (np. w przypadku otrzymywania danych osobowych od agencji rekrutacyjnych lub osób trzecich polecających w procesie rekrutacji).
 • w celu prześwietlenia, aby zweryfikować treści z CV kandydata (np. wykształcenie, doświadczenie, osiągnięcia) istotne dla naszego uzasadnionego celu.

Bridgestone poinformuje kandydata, z jakiego zewnętrznego źródła pochodzą dane osobowe, w tym, jeśli ma to zastosowanie, czy takie źródło jest publicznie dostępne.

Sugerowanie kandydatów przy użyciu sztucznej inteligencji. Nasz procesor danych Beamery wykorzystuje sztuczną inteligencję ("AI"), aby pomóc nam w pozyskiwaniu wykwalifikowanych, zaangażowanych kandydatów szybciej niż można to osiągnąć wyłącznie dzięki interwencji człowieka. AI to technika, która pozwala maszynom naśladować ludzkie zachowanie, w tym przypadku czynność rekrutera polegającą na sugerowaniu odpowiednich kandydatów spośród pasujących profili, poprzez automatyzację, czyli technikę polegającą na uruchomieniu procesu bez interwencji człowieka poprzez zastosowanie tej samej reguły do każdego wejścia. Automatyzacja nie zastępuje jednak interwencji człowieka, ale raczej ją uzupełnia. Sugestie są wyświetlane na liście rankingowej, z punktacją za to, jak dobrze sugestie pasują do puli talentów i przyczyn dopasowania, więc rekruterzy wiedzą, dlaczego kandydat jest dobrym dopasowaniem. Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do ustalania priorytetów dla kandydatów, a nie do podejmowania automatycznych decyzji, takich jak bezpośrednie dodawanie kandydatów do wakatów.

Osobista rozmowa kwalifikacyjna. Bridgestone może zaprosić Cię na rozmowę kwalifikacyjną twarzą w twarz lub w formie wideokonferencji. Bridgestone będzie przetwarzać Twoje odpowiedzi na pytania związane z oferowanym stanowiskiem w celu dalszej oceny Twoich predyspozycji na to stanowisko, wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Testy psychometryczne. Możemy poddać kandydatów na określone stanowiska testom psychometrycznym, aby zmierzyć przydatność kandydatów na dane stanowisko, w oparciu o wymagane cechy osobowości i predyspozycje. Celem tego testu jest określenie stopnia, w jakim osobowość i zdolności poznawcze kandydatów odpowiadają tym, które są wymagane do pełnienia danej roli.

Referencje dotyczące pracy. Gdy dostarczyli nam Państwo referencje dotyczące poprzedniego zatrudnienia, zasadnie zakładamy, że oczekują Państwo, iż skontaktujemy się z osobą, której dotyczą referencje, w ramach naszego uzasadnionego interesu polegającego na weryfikacji Państwa referencji.

Badania lekarskie. Niektóre wolne stanowiska w naszej organizacji wymagają, aby przed zatrudnieniem kandydaci zostali poddani badaniom lekarskim w zakresie medycyny prewencyjnej, medycyny pracy lub w celu oceny zdolności do pracy kandydata, które zostaną przeprowadzone, a wynikające z nich dane dotyczące stanu zdrowia będą przetwarzane przez specjalistę medycyny pracy Bridgestone, którego obowiązuje tajemnica zawodowa.

Bridgestone   nie   będzie   przetwarzać   danych,   które  nie   są   istotne   dla   zatrudnienia   przez   nas   najbardziej odpowiedniego kandydata na wolne stanowisko.

Nasz cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych osobowych w następujących celach:

 • Stworzenie centralnego banku danych kandydatów, zawierającego odpowiednie dane rekrutacyjne dostępne do wglądu dla naszych rekruterów na całym terytorium.
 • Aby skontaktować się z Tobą i odpowiedzieć na Twoje podanie o pracę i, zapytania, aby zaoferować Ci pracę z naszej własnej inicjatywy.
 • Prowadzenie procesu rekrutacji.
 • Aby ocenić Twoje prawne uprawnienia do pracy w określonym podmiocie Bridgestone
 • Aby ocenić Twoje umiejętności i wiedzę oraz ocenić, czy jesteś odpowiednim
 • kandydatem na dane stanowisko, indywidualnie i w porównaniu z innymi kandydatami.
 • W celu sprawdzenia wykształcenia, doświadczenia zawodowego i innych informacji, które nam przekazałeś.
 • Organizowanie rozmów kwalifikacyjnych.
 • Dla potrzeb sprawozdawczości zarządczej.
 • Aby zarządzać dostępem użytkownika do społeczności Talent.
 • W celu analizy, rozwoju i poprawy naszych technik rekrutacyjnych oraz konkurencyjności na rynku zatrudnienia, z wykorzystaniem danych pseudonimowych.
 • Przechowywanie danych rekrutacyjnych w aktach osobowych, w przypadku zatrudnienia.
 • Zapewnienie zgodności z wszelkimi procedurami, prawami i przepisami, którym podlega firma Bridgestone.

Utworzenie i wzbogacenie Twojego profilu w Społeczności Talentów uzależniamy od Twojej zgody, którą prosimy potwierdzić w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia e-mail. Profil usuniemy, gdy formalnie zgłosisz sprzeciw wobec utworzenia profilu lub gdy nie otrzymamy Twojej odpowiedzi w ciągu 3 dni od wysłania Ci powiadomienia e-mail.

Jeśli chcesz otrzymywać nasze biuletyny rekrutacyjne lub w inny sposób chcesz być informowany o możliwościach zatrudnienia, obowiązujące przepisy wymagają uzyskania Twojej uprzedniej zgody. Mają Państwo pełną swobodę w udzieleniu lub odmowie udzielenia zgody. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając do nas wiadomość z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych lub klikając link rezygnacji z subskrypcji w dowolnym newsletterze, który Państwu wysłaliśmy.

Kandydaci mogą być zmuszeni do poddania się badaniom lekarskim, w tym do przetwarzania danych o stanie zdrowia kandydata, na podstawie obowiązku prawnego nałożonego na firmę Bridgestone w celu sprawdzenia zdolności kandydata do wykonywania określonych funkcji zawodowych lub na podstawie innych kryteriów określonych przez prawo.

Jakie są źródła danych osobowych?

Dane są zbierane bezpośrednio od Ciebie, gdy ubiegasz się o pracę lub gdy wyrażasz zainteresowanie karierą lub gdy jesteś pracownikiem Bridgestone.

Zbieramy również dane online z mediów społecznościowych, które sam opublikowałeś.

Konieczność przetwarzania

Przetwarzanie przez nas danych osobowych jest niezbędne do oceny kandydatów na wolne stanowiska pracy, a zatem jest wymogiem koniecznym do zawarcia z Tobą umowy o pracę. Kandydat kontroluje informacje przekazywane firmie Bridgestone lub publikowane na stronach internetowych poświęconych karierze. Przekazywanie lub publikowanie danych osobowych, które są niedokładne lub fałszywe, może skutkować usunięciem kandydata ze społeczności talentów, wykluczeniem z wszelkich obecnych lub przyszłych działań rekrutacyjnych lub sankcją dyscyplinarną na mocy przepisów prawa pracy.

Kim są odbiorcy danych osobowych?

Dane kandydata są przetwarzane przez pracowników działu kadr odpowiedzialnych za rekrutację i udostępniane członkom zespołu zarządzającego, którzy mogą brać udział w rozmowie kwalifikacyjnej lub kolejnych rozmowach i/lub procesie podejmowania decyzji rekrutacyjnych, a którzy mogą mieć siedzibę w innych podmiotach niż te zlokalizowane na terenie.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez biura podróży i powiązanych dostawców usług turystycznych, takich jak odpowiednie hotele i dostawcy usług transportowych, w przypadku gdy podróż lub zakwaterowanie może być zorganizowane dla Ciebie przez nas w celu uczestniczenia w bezpośredniej rozmowie kwalifikacyjnej.

Twoje dane osobowe są udostępniane dostawcom, którzy działają jako nasz procesor danych (Beamery, SAP- SuccessFactors, chmura Microsoft Azure) oraz zakontraktowanym rekruterom.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Po zapisaniu Twoich danych w Społeczności Talentów, prosimy Cię o potwierdzenie zgody i poprawności danych. Jeśli sprzeciwisz się tworzeniu profilu i wzbogacaniu danych lub nie odpowiesz na nasze powiadomienie w ciągu trzech dni, niezwłocznie usuniemy dane ze Społeczności Talentów. Usunięte dane mogą być jednak nadal przetwarzane w inny sposób, gdy jest to istotne dla działań rekrutacyjnych.

Jeśli nie zostaniesz zatrudniony na stanowisku, na które aplikowałeś, będziemy przechowywać wszystkie Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Ten okres przechowywania jest niezbędny, abyśmy mogli odpowiedzieć na ewentualne pytania i reklamacje kandydatów. Twój profil, jeśli wyraziłeś zgodę na jego utworzenie, będzie utrzymywany w Społeczności Talentów na wypadek pojawienia się innych ofert pracy, które mogą Cię zainteresować lub które możemy Ci zasugerować. Masz możliwość samodzielnego zarządzania swoim członkostwem w Społeczności Talentów lub zażądania usunięcia swoich danych, korzystając z informacji kontaktowych wymienionych poniżej.

Jeśli zostaniesz zatrudniony, odpowiednie dane rekrutacyjne mogą być przechowywane w Twoich aktach osobowych tak długo, jak długo dane te są istotne dla Twojego zatrudnienia w firmie Bridgestone.

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

W przypadku, gdy przechowujemy Państwa dane osobowe w naszych własnych systemach, są one przechowywane na serwerach naszego dostawcy usług hostingowych na terenie EOG.

Dane, które zbieramy od Ciebie są przekazywane i przetwarzane przez pracowników firm stowarzyszonych z Bridgestone, agencje rekrutacyjne  i podmioty przetwarzające dane  działające poza EOG.  Takie  przekazywanie danych odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zapewnione przez umowę o przekazywaniu danych zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską. Możesz zweryfikować zastosowane zabezpieczenia, prosząc o kopię od lidera ds. ochrony danych poprzez https://privacy.bridgestone.eu.

Wprowadziliśmy środki mające na celu ochronę bezpieczeństwa Państwa informacji. Szczegóły dotyczące tych środków są dostępne na życzenie.

Bezpieczeństwo danych

Osoby trzecie będą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie oraz traktować je w sposób poufny i zabezpieczać.

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi do danych osobowych w nieuprawniony sposób, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do naszych danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, którzy mają biznesową potrzebę ich poznania. Osoby te będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i są zobowiązane do zachowania poufności. Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych i powiadomimy Państwa oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o podejrzewanym naruszeniu, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Twoje prawa

Masz określone prawa związane z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi dotyczącymi Ciebie. Będziemy szanować Twoje indywidualne prawa i odpowiednio rozpatrywać Twoje wnioski.

Poniższa lista zawiera informacje o Twoich prawach, które wynikają z obowiązujących przepisów o ochronie danych:

 • Prawo do dostępu: mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o informacje dotyczące danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat, w tym informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych posiadamy lub kontrolujemy, do czego są one wykorzystywane, gdzie je zgromadziliśmy, jeśli nie bezpośrednio od Państwa, oraz komu zostały one ujawnione, jeśli ma to zastosowanie. Mogą Państwo otrzymać bezpłatnie jedną kopię danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat.
 • Prawo do sprostowania: mogą Państwo uzyskać od nas sprostowanie dotyczących Państwa danych osobowych. Dokładamy uzasadnionych starań, aby dane osobowe będące w naszym posiadaniu były dokładne, kompletne, aktualne i istotne, w oparciu o najbardziej aktualne dostępne dla nas informacje.
 • Prawo do ograniczenia: możesz uzyskać od nas ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli:
  • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych przez okres, który jest nam potrzebny do weryfikacji prawidłowości,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty żądasz ograniczenia przetwarzania zamiast usunięcia swoich danych osobowych,
  • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub jeśli
  • wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania, podczas gdy my sprawdzamy, czy nasze uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec Twoich.
 • Prawo do przenoszenia danych: Na Państwa żądanie przeniesiemy Państwa dane osobowe do innego administratora, o ile będzie to technicznie możliwe, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy. Zamiast otrzymywać kopię swoich danych osobowych możesz zażądać, abyśmy przekazali je bezpośrednio innemu administratorowi, wskazanemu przez Ciebie.
 • Prawo do usunięcia danych: możesz uzyskać od nas usunięcie swoich danych osobowych, w przypadku gdy:
  • dane osobowe nie są już niezbędne w odniesieniu do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
  • mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych (patrz poniżej) i wykonania tego prawa sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który wymaga od nas przetwarzania, w szczególności w przypadku ustawowych wymogów dotyczących przechowywania danych.
  • w celu ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.
 • Prawo do sprzeciwu: mogą Państwo - w dowolnym momencie - wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację, pod warunkiem, że podstawą przetwarzania są nasze uzasadnione interesy lub interesy strony trzeciej, lub przetwarzanie dotyczy naszej archiwizacji historii zakupów. W takich przypadkach nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, jednakże w przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec naszego przetwarzania, w którym opieramy się na naszym uzasadnionym interesie, będziemy mogli kontynuować przetwarzanie, jeżeli będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy i nadrzędny interes przetwarzania lub dane te będą nam dalej potrzebne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania prosimy o określenie, czy życzą sobie Państwo usunięcia swoich danych osobowych, czy też ograniczenia ich przetwarzania przez nas.

Spełnimy Twój wniosek w ciągu 30 dni. Okres ten może jednak ulec wydłużeniu ze względu na szczególne przyczyny związane z konkretnym prawem lub złożonością Twojego żądania.

W pewnych sytuacjach możemy nie być w stanie udzielić Ci dostępu do wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych ze względu na przepisy ustawowe. Jeśli odmówimy Twojemu żądaniu dostępu, poinformujemy Cię o przyczynie odmowy.

Złóż skargę

Mamy nadzieję, że uda nam się rozwiązać wszelkie zapytania i wątpliwości dotyczące wykorzystania przez nas Państwa informacji.

GDPR daje Ci również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w państwie członkowskim Unii Europejskiej (lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w którym pracujesz, zwykle mieszkasz lub w którym doszło do domniemanego naruszenia przepisów o ochronie danych.

Kontakt

Wszelkie pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności należy kierować do Organizacji Ochrony Danych Bridgestone za pośrednictwem internetowego formularza zapytania https://privacy.bridgestone.eu. lub wysyłając list na wyżej wymieniony adres.