Waarden en Cultuur

Waarden en Cultuur

 

Alles wat Bridgestone was, is, en altijd zal zijn, komt rechtstreeks van onze oprichter. Zijn woorden - "hoe groter iemands bijdrage aan de samenleving, hoe meer zijn bedrijf zal groeien" - worden zowel in onze basiswaarden als in onze betrokkenheid bevestigd.

De Bridgestone Essence is onze bedrijfsfilosofie. De missie van de Bridgestone Group is gebaseerd op de woorden van de oprichter: "De maatschappij dienen met superieure kwaliteit." Om deze missie te vervullen, heeft Bridgestone Group het concept "Essence" gebruikt.  Dit is een verzameling van gedragingen die het bedrijf - en degenen die er deel van uitmaken - respecteren om onze missie te vervullen. Dat zijn: integriteit en teamwork, creatief pionieren, beslissingen nemen op basis van geverifieerde waarnemingen ter plaatse en doortastend optreden na een grondige planning.

Een leidend principe van onze bedrijfscultuur is dat iedereen bij Bridgestone zijn of haar eigen ideeën kan en moet inbrengen en zijn of haar mening moet geven. Om dit te doen, creëren we een werkomgeving waarin iedereen kan bijdragen en zijn of haar creatief potentieel kan ontplooien. Iedereen moet blijk geven van ownership, moed en wendbaarheid.

Ownership betekent dat we verantwoordelijkheid nemen voor ons team en onze resultaten, en collega's motiveren en inspireren om onze doelen te bereiken. We moedigen onze collega's aan om feedback te geven en deze te gebruiken om de leiderschapsvaardigheden en de effectiviteit van onze organisatie te verbeteren. We ondersteunen onze collega's als ze om hulp vragen. Tot slot betekent wendbaarheid dat we snel moeten veranderen en aanpassen. We accepteren veranderingen, treden naar voor en en werken vol moed aan de toekomstige mogelijkheden. Wat belangrijk is,  is dat we de daad bij het woord voegen.

"Onze essentie" zoals hierboven geschetst, gaat over hoe we handelen. Als wereldleider op het gebied van mobiliteit hebben we de verantwoordelijkheid om van de wereld een betere plek te maken voor toekomstige generaties. En dit valt uiteen in drie belangrijke domeinen:

Het verbeteren van de mobiliteit staat voor onze ambitie om de mobiliteit slimmer, veiliger, toegankelijker en duurzamer te maken door middel van geavanceerde technologieën en oplossingen. We ondersteunen ook onze gemeenschappen en verbeteren de manier waarop mensen leven, leren en werken. En tot slot hebben we een enorme verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezond milieu voor de huidige en toekomstige generaties. Bridgestone maakt aanzienlijke vorderingen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot van ons bedrijf en bij onze klanten, en duurzaamheid bij de inkoop van natuurlijke hulpbronnen is ook een belangrijke prioriteit.

E8 VERBINTENIS - ONS KADER VOOR DUURZAAM ONDERNEMEN

Bridgestone's visie is om sociale waarde alswel klantwaarde te leveren als een onderneming voor duurzame oplossingen.

De Bridgestone E8-verbintenis - een kader van acht waarden Energy (Energie), Ecology (Ecologie), Efficiency (Efficiëntie), Extension (Uitbreiding), Economy (Economie), Emotion (Emotie), Ease (Gemak) en Empowerment- vormt de leidraad voor strategische prioriteiten, besluitvorming, cultuur evolutie en duurzaamheidsmaatregelen om deze visie te verwezenlijken.

Bridgestone E8 Commitment | Bridgestone