Ładowanie...
Udostępnij tę ofertę

Operator produkcji

Aplikuj teraz »

Data: 2021-09-25

Lokalizacja: STARGARD, Polska

Firma: Bridgestone Europe NV/SA

Bridgestone Corporation to japoński koncern z tradycjami, działamy na rynku już od 1931 roku. Jesteśmy największym na świecie producentem opon i dostawcą rozwiązań mobilnych. Bridgestone jest Oficjalnym Partnerem Igrzysk Olimpijskich. W fabryce w Stargardzie produkujemy opony do samochodów ciężarowych i autobusów. Każdego dnia podejmujemy nowe wyzwania, dbamy o rozwój pracowników i ich zadowolenie z pracy. Jesteśmy liderem na rynku. Nieustannie doskonalimy się, tworząc WSPANIAŁE MIEJSCE PRACY.

 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydatów

 na stanowisko:

Operator/ Operatorka Produkcji

 

Na tym stanowisku oferujemy: 

 

  • wynagrodzenie nawet 5800 brutto ( z premią przy pracy zmianowej),
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Dodatki:

  • półroczna nagroda za wzorową frekwencję do 1800 zł* brutto,
  • dofinansowanie dojazdów do pracy, nawet do 350 zł* brutto.

Podwyżki:

  • raz w roku podwyżka uzależniona od osiągnięć w pracy,
  • cykliczne podwyżki uzależnione od rozwoju umiejętności.

 

Tym będziesz się u nas zajmować:

• obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych,

• przygotowaniem materiałów do produkcji,

• sprawdzaniem jakości produktów końcowych,

• transportem materiałów (mile widziane uprawnienia UDT na wózki widłowe)

 

Wymagania:

• motywacja do pracy na produkcji w systemie 2 zmianowym 12 godzinnym

• umiejętność czytania instrukcji

• zdolności manualne

• zorientowanie na wysoką jakość pracy

• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

• chęć rozwoju i zdobywania nowych umiejętności

• umiejętność pracy w zespole,

• prawo jazdy kat B. mile widziane,

• uprawnienia UDT na wózki widłowe mile widzialne.

 

Dodatkowe benefity:

• ubezpieczenie na życie (PZU),

• pracowniczy program emerytalny (PPE),

• program wsparcia dla pracowników w zakresie prawnym i psychologicznym,

• pakiet Medicover, 

• pakiet Multisport / OK System,

• bony świąteczne 2 razy w roku,

• zakup opon na preferencyjnych warunkach,

• kantyna pracownicza

 

*kwoty szacunkowe

 

 

 

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU! CZEKA NA CIEBIE WSPANIAŁE MIEJSCE PRACY!

 

 

WYŚLIJ NAM SWOJE CV:

rekrutacja@bridgestone.eu

 

WEJDŹ NA STRONĘ:

www.bridgestone-stargard.pl

 

lub kliknij APLIKUJ

Przeczytawszy informację o poufności zawartą poniżej oraz  klikając w przycisk „Aplikuj” wyraża Pan/i zgodę na przetwarzanie Pana/i danych osobowych przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, ul. Most Kamienny 7, 73-110 Stargard, zawartych w zgłoszeniu, w tym w załączonym CV, oraz wyników zadań i testów przeprowadzonych w trakcie rekrutacji w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chce Pan/i, abyśmy zachowali Pana/i CV w naszej bazie przez okres 1 roku, prosimy dodatkowo o umieszczenie w dokumentach następujące zgody (są one dobrowolne):

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, ul. Most Kamienny 7, 73-110 Stargard zawartych w moim zgłoszeniu w tym w załączonym CV oraz wyników zadań i testów przeprowadzonych w trakcie rekrutacji w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na stanowisko „Operator produkcji.”

…………………………………………………………………………………………………….

Bridgestone Stargard Sp. z o.o. przetwarza dane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Bridgestone Stargard Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych informuje, że:

-podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, o którym mowa powyżej,

-wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na dane stanowisko jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umieszczenia Pana/i w bazie kandydatów Bridgestone Stargard Sp. z o.o. przez okres 1 roku; fakt wyrażenia lub niewyrażenia tej zgody nie ma wpływu na konkretny proces rekrutacji, w którym Pan/i bierze udział

-w obu powyższych przypadkach w zakresie określonym przez RODO posiada Pan/i prawo:

a.dostępu do treści swoich danych (na Pana/i żądanie administrator udostępni Panu/i dane przetwarzane przez administratora oraz informacje związane z ich przetwarzaniem, do których otrzymania uprawnia RODO),

b.sprostowania swoich danych (na Pana/i żądanie administrator poprawi Pana/i dane),

c.usunięcia danych (jest to jednoznaczne z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie),

d.ograniczenia przetwarzania Pana/i danych (w niektórych przypadkach określonych w RODO, w szczególności jeśli dane zostały podane dobrowolnie),

e.otrzymania danych dostarczonych administratorowi w powszechnie używanym formacie,

f.żądania przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi gdy jest to technicznie możliwe,

- cofnięcia każdej ze zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło wcześniej na jej podstawie (cofnięcie oznaczać będzie rezygnację z procesu rekrutacyjnego lub/i utrzymanie Pana/i danych w bazie kandydatów Bridgestone Stargard Sp. z o.o. oraz skasowanie Pana/i danych)

Powyższe prawa wykonywać można poprzez kontakt z Działem Personalnym Bridgestone Stargard, ul. Most Kamienny 7,  73-110 Stargad lub kontakt mailowy pod adresem rekrutacja@bridgestone.eu

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221  Kodeksu Pracy (w zakresie nim objętym) oraz art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie wyrażonych zgód

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 221  Kodeksu Pracy (w zakresie nim objętym) oraz art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda wyrażona na cel danej rekrutacji) będą przetwarzane do momentu gdy wybrana osoba zostanie przyjęta na stanowisko, o którym mowa powyżej

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda wyrażona w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych) będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu jej udzielenia

Będziemy przetwarzać wyniki zadań i testów przeprowadzonych w trakcie rekrutacji jak również Pana/i dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w tym w CV,  w zakresie zminimalizowanym do niezbędnego także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji, do momentu przedawnienia takich roszczeń

Przewidywane kategorie odbiorców danych: Centrum Usług Wspólnych Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce SSC w Poznaniu w zakresie realizacji procesu rekrutacji jak również dostawcy systemów informatycznych wykorzystywanych do zarządzania rekrutacjami – na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

Jeśli uważa Pan/i, że przetwarzanie Pan/i danych narusza obowiązujące przepisy prawa, ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, w szczególności w kraju Pana/i zwykłego pobytu, miejsca pracy lub powstania domniemanego naruszenia

Dane kontaktowe administratora danych – Dział Personalny Bridgestone Stargard, ul. Most Kamienny 7, 73-110 lub mail pod adresem: rekrutacja@bridgestone.eu